Portal PolaCene omogućava i organizuje promotivnu prodaju proizvoda / usluga kao posrednik u ime i za račun Partnera putem internet stranice www.polacene.rs , na način da Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode / usluge, pod uslovom da Polacene.rs uspe da putem javnog poziva u određenom vremenskom razdoblju prikupi najmanje ugovoreni minimalni broj kupaca za taj proizvod / uslugu.

Partner kao vlasnik proizvoda / usluge se obavezuje da će ugovoreni promotivni proizvod / uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvaliteta i savesnog privrednika. Obaveza PolaCene je da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi promotivnu prodaju.

PolaCene nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode / usluge koje promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni da bude odgovorna za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda / usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja usluga koje nudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. PolaCene ni na koji način ne može da bude odgovorna za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.

Vlasnik i izdavalac Potvrde je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavalac potvrde, Partner je u potpunosti odgovoran za sve povrede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika tj. kupca.

Potvrde iz prethodnog stava služe kao dokaz o kupovini određenog proizvoda po uspešnom završetku promotivne prodaje i izdaju se na ime kupca ili na ime koje odredi kupac. Potvrde obavezno moraju da sadrže ime kupca ili ime koje odredi kupac, oznaku/broj Potvrde, vrstu i model proizvoda/usluge, rok u kom kupac može po uspešnom završetku promotivne prodaje da podnese zahtev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, mesto i način na koji kupac može da postavi zahtev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, a po potrebi i druge podatke. Sve Potvrde za kupovinu ugovorenog proizvoda / usluge koje za Partnera izda PolaCene, a koja je napisana sa internet stranice www.polacene.rs , ili bilo koje internet stranice povezane sa PolaCene su promotivne Potvrde koje se nude kupcima ispod navedene vrednosti, i koje su podložne uslovima i pravilima PolaCene, kao i pravilima Partnera koji učestvuje u određenoj promotivnoj akciji.

Uspešnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se prikupi najmanje minimalan broj kupaca za određeni proizvod / uslugu. Minimalan broj kupaca uvek se navodi uz određenu ponudu.

Rezervacijom / porudžbinom promotivne ponude saglasni ste da će Vaša kartica biti naplaćena isključivo i samo ukoliko promotivna prodaje bude uspešna tj. ukoliko je rezerviše minimalni broj kupaca određen za tu ponudu. U slučaju da promotivna prodaja bude neuspešna Vaša rezervacija / porudžbina neće biti naplaćena. Rezervacije / porudžbine promotivne ponude se zavode jednokratno na celokupan iznos cene.

Za kupovinu bilo kog proizvoda / usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika zahteva se prethodno otvaranje korisničkog naloga tj. registracija. Otvaranje korisničkog naloga je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup popunjavanju Vaših Potvrda i porudžbina, pregledu ranijih kupovina kako bi lako korigovali svoja podešavanja.

Specifični dodatni uslovi i pravila korišćenja Potvrda kod prodavca kao Partnera:

Potvrda se odnosi samo na proizvod koji prodaje Partner, ne može da se odnosi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.
Samo jedna Potvrda sme da se koristiti po porudžbini, osim ako drugačije nije odredio sam Partner.
Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera.
Ni PolaCene ni Partner nisu odgovorni za izgubljenu ili ukradenu Potvrdu.
Potvrda se ne može kombinovati sa drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih lica / kuponima / promocijama, ne može se reprodukovati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.
Svaka upotreba Potvrde koja nije u skladu sa uslovima i pravilima korišćenja biće rezultat prestanka važenja Potvrde. • Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na njoj i ne možete je produžiti.

Restoran je definisan kao Partner koji kao svoju redovnu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju, pa tu hranu i piće isporučuje kupcima/konzumentima navedenim u valjanoj Potvrdi.

Specifični dodatni uslovi i pravila korišćenja Potvrda za konzumaciju hrane i pića u restoranu kao Partneru:
U isključivoj je nadležnosti Partnera da odredi da li se Potvrda može kombinovati sa bilo kojim potvrdama / bonovima / kuponima / promocijama trećih lica.
Kuponi važe za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.
PolaCene kao ni Partner nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Potvrde na bilo koji način.
Svaki pokušaj upotrebe Potvrde suprotan uslovima i pravilima korišćenja imaće za posledicu da Potvrda postane nevažeća.
Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na njoj i ne može se produžiti.

Korisnički nalog na internet stranici www.polacene.rs može otvoriti isključivo fizičko lice. U rubriku Ime, Prezime i Email, korisnik može upisati isključivo lično ime, prezime i email. Korisnik ne može registrovati drugo lice u svoje ime, niti se može lično registrovati pod skrivenim, odnosno identitetom druge osobe. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja Uslova korišćenja Sajta. 

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.polacene.rs smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.