Reklamacije

Poštovani kupci,

Vaše zadovoljstvo u korišćenju naših ponuda (usluga i proizvoda) nam je glavni cilj i briga.

Obzirom da svakodnevno imamo jako veliki broj aktuelnih ponuda, ponekad se može desiti da neka od njih ne bude realizovana u svemu u skladu sa Ugovorom i prikazom na našem sajtu.

Iz tih razloga, želimo da Vas informišemo da Vi, kao kupci na našem sajtu, imate pravo da reklamirate ili odustanete od realizacije neke ponude u roku od 14 dana od dana kupovine. Razlog za odustajanje niste dužni da navodite.

U slučaju Vašeg odustanka potrebno je da nam dostavite Reklamaciju u pismenom obliku na mail info@polacene.rs. Svaka reklamacija će biti evidentirana u našoj Knjizi reklamacija.

Za povraćaj novca potrebno je da nam dostavite sledeće podatke: ime i prezime, tačnu adresu stanovanja, grad i broj žiro računa.

Takođe, povraćaj novca ćemo izvršiti i u situaciji ako Vam naš partner, čiju ste ponudu kupili na našem sajtu, ne može omogućiti realizaciju te usluge na način kako je ugovoren i prikazan u ponudi na sajtu i do isteka trajanja roka iskoristivosti kupona.

Povraćaj novca nije moguć nakon isteka roka iskoristivosti kupona i kada su kuponi iskorišćeni, odnosno realizovana usluga.

Takođe, moramo i da istaknemo da je obaveza i dužnost Vas kao korisnika našeg sajta, da postupate isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, sa opštim moralnim i etičkim načelima, kao i u potpunosti u sladu sa Uslovima korišćenja. Za svako neprikladno ili protivzakonito ponašanje korisnika ili trećih strana na našem sajtu, sajt PolaCene ima pravo sankcionisati takvo ponašanje bez znanja i posebnog odobrenja korisnika. U takvim situacijama, odgovornost i rizik od eventualnih šteta u potpunosti je na korisniku.

Sajt PolaCene nije odgovoran za nerealizovane, ili delimično realizovane ugovore i eventualno nastale štete ili moguće povrede, a koje su uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom korisnika. 

Ističemo da su sve interaktivne aktivnosti, kao komunikacija putem privatnih email poruka, komentara, chata, foruma ili drugih načina slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija, pa zato sajt PolaCene može nadzirati sadržaj svih takvih komunikacija i reagovati u skladu sa svojom procenom i odlukom, i to bez znanja i posebnog odobrenja korisnika (učesnika u toj komunikaciji).

Takođe, svaka Vaša kritika i sugestija u cilju podizanja kvaliteta naših usluga je uvek dobrodošla. Na svaki Vaš predlog ili upit poslat na info@polacene.rs odgovorićemo u najkraćem roku.