Redovne internističke preglede treba obaviti već od 30-te godine života u cilju ranog otkrivanja faktora rizika i prevencije.

Internistički pregled obuhvata:

– Anamnezu,
– Klinički pregled,
– Auskultacija srca i pluća,
– Palpatorni pregled,
– Merenje krvnog pritiska,
– Ultrazvuk abdomena
– Dijagnozu, terapiju, konsultacije i savet.

Napomene